Spotkanie z Pastorem

28 kwietnia br. uczestnicy projektu ,,Oblicza dialogu" wraz z panią dyrektor Beatą Kołudą oraz p. Ewą Michalak -Pigułą, p. Iloną Wojciechowską oraz p.Lidią Chrapkowską spotkali się z pastorem Waldemarem Wunszem z Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Koninie.

 

            Miejsce spotkania nie było przypadkowe, ponieważ na cmentarzu mieszczącym się
 w Bierzwiennej Długiej Kolonii (popularnie zwanej Łączówką) spoczywają mieszkańcy Kłodawy- ewangelicy.

 

            Ksiądz Waldemar rozpoczął swoją prelekcję od rysu historycznego dotyczącego podziału kościoła w wyniku reformacji Marcina Lutra w XVI wieku.

              W dalszej części spotkania pastor Wunsz omówił  funkcjonowanie kościoła protestanckiego we współczesnej Polsce. Kościół ten jest samorządny, podobnie resztą jak parafie, które są jednostkami samodzielnymi, z określonymi majątkami, którymi zarządzają. Ogół parafian spośród zgłoszonych kandydatów- pastorów dokonuje wyboru proboszcza swojej parafii. Ten zostaje w parafii na okres 10 lat. Kościoły ewangelickie zrzeszają się w Światowej Federacji Luterańskiej. W kościele tym nie obowiązuje celibat. Wierni uznają niedzielę za dzień święty. Na nabożeństwach odbywa się spowiedź powszechna, jednak na życzenie możliwa jest również spowiedź uszna, praktykowana raczej jako „rozmowa wiary”, rozmowa duszpasterska. Istnieją dwa sakramenty: Chrzest i Komunia Święta. Kościół praktykuje głównie chrzest niemowląt, udziela go również osobom, które wcześniej nie przyjęły chrztu w Imię Boże. Komunia Święta, nazywana Wieczerzą Pańską, Sakramentem Ołtarza, Sakramentem Ciała i Krwi Pańskiej lub Eucharystią, udzielana jest pod dwiema postaciami chleba i wina.

 

            Ksiądz Waldemar Wunsz mówił także o swojej parafii, która liczy ok. 100 osób. Odpowiadał również na pytania uczestników spotkania. Wielokrotnie w swoich wypowiedział zwracał się z apelem o  to, by pamiętać o takich nekropoliach, jak kłodawski cmentarz ewangelicki, ponieważ spoczywają na nim osoby, które kiedyś przybyły do  naszego miasta w poszukiwaniu pracy, swojego miejsca na ziemi. Wielokrotnie zdarzało się i tak, że ewangelicy angażowali się w walki narodowowyzwoleńcze, czy też odegrali znaczącą rolę w danej społeczności. W Kłodawie do takich  osób zaliczyć należy: Karola Leona Woltersdorfa, który był współzałożycielem OSP, Edwarda Woltersdorfa, bojownika o niepodległość Polski w okresie zaborów, działacza POW i wieloletniego naczelnika straży ogniowej, a także Ryszarda Woltersdorfa, żołnierza- ochotnika Wojska Polskiego wojny obronnej 1919-1920 roku.

 

            Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Beata Kołuda, która w ciepłych słowach podziękowała pastorowi za spotkanie, jednocześnie zapewniając, że o cmentarz ewangelicki dbają władze gminne, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie oraz harcerze ,,Zielonego Patrolu” z ,,Jedynki”.