Relacja z nabożeństwa ewangelickiego

14.03.2021r. uczniowie realizujący projekt „Oblicza Dialogu” wraz z opiekunami obejrzeli za pośrednictwem programu TVP3 telewizyjną transmisję nabożeństwa ewangelickiego z kościoła św. Jana Ewangelisty z Sosnowca w 4. niedzielę czasu pasyjnego, niedzielę Laetere (niedzielę Radości).


Co zdziwiło uczestników projektu w nabożeństwie ewangelickim?
- dość surowo urządzony kościół (brak obrazów i relikwii);
- na ścianach znajdowały się tablice na numery pieśni/psalmów śpiewanych przez wiernych;
- nabożeństwo koncelebrowane przez dwóch księży ( pastorów);
- strojem liturgicznym księży były czarne togi z białą befką krawatem będącym częścią szat liturgicznych);
- liturgia odprawiana była w zdecydowanej większości na stojąco, oprócz przyjmowania Sakramentu Ciała i Krwi Pańskiej w pozycji klęczącej;
- Eucharystia przyjmowana pod dwiema postaciami: chleba i wina;
-  w trakcie nabożeństwa miała miejsce modlitwa spowiednia (tzw. spowiedź powszechna)
- ksiądz (pastor) stał tyłem do wiernych: tak nakazuje stara tradycja liturgiczna polegająca na tym, że modlitwy wypowiadane są przodem do ołtarza, by zwrócić uwagę zboru 
w jednym kierunku, ku jedynemu Bogu;
- wierni mieli do swojej dyspozycji śpiewniki, z których chętnie korzystali;
- podczas nabożeństwa bardzo często śpiewano pieśni (np. ,,Święty Boże”) oraz psalmy;
- odmawiano znane także w kościele katolickim modlitwy: ,,Ojcze nasz” i ,, Wierzę 
w jednego Boga”.